Сільське господарство

Сільське господарство

Відповідальні за напрямок: 

 Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України 

 Комітет ВРУ з питань аграрної та земельної політики  

                                                  

Загальний прогрес за період 01.11.2014-31.10.2024
71 %
Прогрес виконання задач на 2018 рік
100 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Органічне фермерство
Стандарти торгівлі рослинами
Прогрес виконання задач на 2019 рік
94 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Сільське господарство
Сільське господарство та рибальство
Політика якості
Генетично модифіковані зернові
Прогрес виконання задач на 2020 рік
59 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Політика якості
Стандарти торгівлі
Стандарти торгівлі рослинами
Стандарти торгівлі тваринами
Прогрес виконання задач на 2021 рік
61 %
За 12 місяців
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Політика якості
Стандарти торгівлі рослинами
Стандарти торгівлі тваринами
Загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію здійснюється без оцінки результатів її виконання
Прогрес досягнення результатів
4 %
У графіку
У зоні ризику
Прострочено
Не оцінено
Органічне фермерство
Політика якості
Стандарти торгівлі рослинами
Стандарти торгівлі тваринами
Зобов’язання за напрямком
Строк виконання
Посилання
Сорти рослинСторони співробітничають з метою сприяння і посилення охорони прав на сорти рослин відповідно до Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин 1961 року, переглянутої в м. Женева 10 листопада 1972 року, 23 жовтня 1978 року та 19 березня 1991 року, зокрема необов’язкові винятки з прав селекціонерів, як це згадується у статті 15(2) зазначеної Конвенції.
-
IV.9.2.7.228
Беручи до уваги важливість забезпечення відповідального управління рибними запасами на сталих засадах, а також сприяння належному управлінню у сфері торгівлі, Сторони зобов’язуються працювати разом шляхом:.
-
IV.13.295
Вжиття ефективних заходів з метою моніторингу і контролю за торгівлею рибними та іншими водними живими ресурсами.
-
IV.13.295.a
Забезпечення цілковитої відповідності належним заходам зі збереження та контролю, прийнятим регіональними організаціями з управління рибальством, а також шляхом якомога ширшого співробітництва з такими організаціями та в їх рамках.
-
IV.13.295.b
Запровадження, зокрема, засобів захисту торгівлі з метою боротьби з незаконним, непідзвітним та нерегульованим рибальством.
-
IV.13.295.c
Сторони співробітничають з метою сприяння розвитку сільського господарства та сільських територій, зокрема шляхом поступового зближення політик та законодавства.
-
V.17.403
Співробітництво між Сторонами у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій охоплює, inter alia, такі сфери:.
-
V.17.404
Сприяння взаємному розумінню політик у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій.
-
V.17.404.a
Посилення адміністративних спроможностей на центральному та місцевому рівнях щодо планування, оцінки та реалізації політики.
-
V.17.404.b
Заохочення сучасного та сталого сільськогосподарського виробництва, з урахуванням необхідності захисту навколишнього середовища і тварин, зокрема поширення застосування методів органічного виробництва й використання біотехнологій, inter alia шляхом впровадження найкращих практик у цих сферах.
-
V.17.404.c
Обмін знаннями та найкращими практиками щодо політики розвитку сільських територій з метою сприяння економічному добробуту сільських громад.
-
V.17.404.d
Покращення конкурентоспроможності сільськогосподарської галузі та ефективності і прозорості ринків, а також умов для інвестування.
-
V.17.404.e
Поширення знань шляхом проведення навчальних та інформаційних заходів.
-
V.17.404.f
Сприяння інноваціям шляхом проведення досліджень та просування системи дорадництва до сільськогосподарських виробників.
-
V.17.404.g
Посилення гармонізації з питань, які обговорюються в рамках міжнародних організацій.
-
V.17.404.h
Обмін найкращими практиками щодо механізмів підтримки політики у сфері сільського господарства та розвитку сільських територій.
-
V.17.404.i
Заохочення політики якості сільськогосподарської продукції у сферах стандартів продукції, вимог щодо виробництва та схем якості.
-
V.17.404.j
З метою здійснення вищезазначеного співробітництва й без шкоди для Розділу IV («Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею») цієї Угоди Сторони підтримують поступове зближення та гармонізацію з відповідним правом та регуляторними стандартами ЄС, зокрема з тими, що визначені у Додатку XXXVIIІ до цієї Угоди.
-
V.17.405
Сторони співробітничають у взаємовигідних сферах спільного інтересу в галузі рибальства, зокрема збереження та управління водними живими ресурсами, інспектування та контроль, збір даних і боротьба з незаконним, непідзвітним та нерегульованим рибальством.
-
V.18.1.407.1
Це співробітництво включає повагу до їхніх міжнародних зобов’язань, що стосуються управління та збереження водних живих ресурсів.
-
V.18.1.407.2
Сторони здійснюють спільні заходи, обмінюються інформацією та надають одна одній підтримку з метою заохочення:.
-
V.18.1.408
Належного управління та найкращих практик в управлінні рибальством з метою забезпечення збереження та управління рибними запасами у спосіб, який забезпечує сталість таких запасів та ґрунтується на екосистемному підході.
-
V.18.1.408.a
Відповідального рибальства та управління рибним господарством, які відповідають принципам сталого розвитку, задля збереження рибних запасів та екосистем у здоровому стані.
-
V.18.1.408.b
Співробітництва у рамках регіональних організацій з управління рибальством (РОУР).
-
V.18.1.408.c
З урахуванням положень статті 408 цієї Угоди та беручи до уваги найкращий науковий досвід, Сторони зміцнюють співробітництво та координацію своєї діяльності в галузі управління та збереження водних живих ресурсів у Чорному морі. Сторони заохочують ширше міжнародне співробітництво в Чорному морі з метою розвитку відносин в межах відповідних РОУР.
-
V.18.1.409
Сторони підтримують ініціативи, зокрема взаємний обмін досвідом та надання підтримки, з метою забезпечення впровадження політики сталого рибальства, що ґрунтується на пріоритетних напрямах в acquis ЄС у цій сфері, зокрема:.
-
V.18.1.410
Управлінні водними живими ресурсами, рибальськими зусиллями та технічними заходами.
-
V.18.1.410.a
Перевірці й контролі рибальської діяльності шляхом використання необхідного обладнання для спостереження, зокрема системи моніторингу суден, а також на розбудові відповідних адміністративних та судових структур, здатних застосовувати належні заходи.
-
V.18.1.410.b
Узгодженому зборі даних про вилов, вивантаження, флот, біологічні та економічні дані.
-
V.18.1.410.c
Управлінні риболовними потужностями, в тому числі функціонуючим реєстром риболовного флоту.
-
V.18.1.410.d
Вдосконаленні ефективності ринків, зокрема шляхом просування організацій виробників, надання інформації споживачам, стандартів розміщення на ринку та простежуваності.
-
V.18.1.410.e
Розвитку структурної політики у галузі рибальства, з особливою увагою до сталого розвитку прибережних громад.
-
V.18.1.410.f
Зобов’язання за напрямком